Fastsolutions
Giải pháp

Phân hệ phần mềm quản lý kho

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO (Perfect Warehouse)  là một phân hệ trong phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP, là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý  kho chuyên nghiệp... Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhất của Microsoft dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm..

 

(From nhập xuất chuyển kho)

CÁC PHÂN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO

Quản lý nhập chuyển kho

Lập phiếu nhập chuyển kho như : phiếu nhập chuyển tự động lập, ngày lập, chừng từ xuất, kho xuất, kho nhập, người thực hiện, chức vụ, bộ phận, thủ kho nhập, thủ kho xuất, số lượng cần nhập trong kho, diễn giải…

Quản lý xuất chuyển kho

Lập phiếu xuất chuyển kho như : phiếu xuất chuyển tự động lập, ngày xuất, chừng từ nhập, kho xuất, kho nhập, người thực hiện, chức vụ, bộ phận, thủ kho xuất, thủ kho nhập, số lượng cần xuất trong kho, diễn giải...

Quản lý xuất sử dụng nội bộ

Lập phiếu xuất sử dụng nội bộ trong công ty như : người xuất, chứng từ xuất, ngày xuất, người nhận, bộ phận nào nhận, phòng ban nhận…

Quản lý chốt sổ kho cuối tháng

Lập danh sách lần kiểm kê gần nhất của kho theo đơn hàng như mã hàng, tên hàng, kho nào, ĐVT, loại hàng, SL đầu kỳ, đơn giá đầu kỳ, mua hàng, nhập trả, nhập chuyển, bán hàng, xuất trả, xuất chuyển, xuất sử dụng, SL cuối kỳ, giá BQ cuối kỳ…

Quản lý điều chỉnh kho

Ghi nhận thông tin điều chỉnh khi mỗi đợt kiểm kê chốt sổ kho cuối tháng gần nhất như : người điều chỉnh, chứng từ, ngày điều chỉnh, kho cần điều chỉnh, ngày chốt kho…

Báo cáo thống kê

Lập bảng danh sách tồn kho như : tên hàng, loại hàng, SL tồn đầu kỳ, đơn giá tồn đầu kỳ, đơn giá nhập trong kỳ, SL xuất trong kỳ, đơn giá xuất trong kỳ, SL tồn cuối kỳ, giá bình quân cuối kỳ

Các phân hệ khác