Fastsolutions
Giải pháp

Phân hệ phần mềm quản lý kinh doanh

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH FAST SOLUTIONS FASO.TRADE

Quản Lý Mua Hàng bạn sẽ kiểm soát được quy trình mua hàng một cách hiệu quả hơn. Với việc kiểm soát chặc chẽ chất lượng nhà cung cấp, bạn sẽ tiết kiệm đáng kể các chi phí hậu cần của doanh nghiệp, bạn sẽ việc tự động hóa nhiều công đoạn thủ công trong quy trình mua hàng, tính toán được mức độ tồn kho hợp lý và do đó giảm được chi phí tồn kho trong doanh nghiệp...

Quản Lý Bán Hàng
sẽ giúp bạn chuẩn hóa quy trình bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn, đồng thời giảm chi phí giao dịch. Bạn có thể theo dõi quá trình giao dịch với khách hàng để xác định những khách hàng quan trọng nhất với doanh nghiệp, quản lý đội ngũ bán hàng và mức độ tồn kho qua hệ thống báo cáo mạnh mẽ. Với hệ thống quản trị bán hàng này, chắc chắn doanh nghiệp bạn sẽ tăng sức cạnh tranh trong quá trình quan trọng nhất của doanh nghiệp, và đương nhiên, lợi nhuận cũng sẽ được cải thiện tương ứng...

Quản Lý Sản Xuất  sẽ giúp bạn lập kế hoạch sản xuất cho các nhà máy. Năng lực sản xuất cũng như kiểm soát được qui trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và sản lượng sản xuất ở các nhà máy một cách nhanh chóng hiệu quả. Quản lý kiểm soát tiêu hao nguyên vật liêu đầu vào và tính giá thành chi phí sản xuất cho từng sản phẩm. Kiểm soát được sản lượng luân chuyển giữa các nhà máy và cho biết tình hình sản xuất của công ty...

Quản Lý Tồn Kho sẽ giúp bạn kiểm soát được lượng hàng tồn trong kho tại một thời điểm bất kỳ theo mặt hàng kết hợp với quản lý bán hàng và quản lý mua hàng theo dõi được tình hình tiêu thụ của các mặt hàng...

Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng
sẽ giúp bạn quản lý đối tác và theo dõi các mối quan hệ của bạn dựa vào phân hệ này bạn có thể phân loại các mối quan hệ khách hàng, theo dõi diễn biến các cơ hôi kinh doanh với khách hàng...

Quản Lý Nhân Sự sẽ giúp bạn đáp ứng hiệu quả và nhanh chóng các yêu cầu quản lý nhân sự trong doanh nghiệp. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian xử lý các tác vụ thông thường như tính lương, thuế, v.v. hàng tháng cho nhân viên. Do đó, các nhân viên phòng nhân sự/ hành chính của bạn sẽ có nhiều thời gian tập trung và các công việ đòi hỏi sức sáng tạo cao mà hệ thống máy tính hiện nay không thể nào mang đến cho bạn được...

Các phân hệ khác