Fastsolutions
Chi tiết Tin tức

Công nghệ lập trình ứng dụng Android

Android là hệ điều hành chạy trên nền điện thoại di động phát triển bởi google và chạy trên hệ điều hành linux và dược gogole mua lại từ công ty liên hợp Android vào năm 2005.

Android dược phát triển dựa trên nền ngôn ngữ java .Sự ra mắt  của Android vào ngày 5 tháng 11 năn 2007 gắn liền với liên minh thiết bị cầm tay và mã ngồn mỡ,

Bài viết khác