Fastsolutions
Chi tiết Tin tức

Fastsolution triển khai hệ thống phần mềm quản lý gara ô tô cho Safomec

Fastsolution vừa ký hợp đồng triển khai thành công phần mềm quản lý gara ô tô cho Safomec với mô hình triển khai chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 : Fastsolutions triển khai hệ thống cơ bản bao gồm các hoạt động sữa chữa và chăm sóc khác từ khi lấy thông tin yêu cầu cho đến khi hoàn thành việc sửa chữa, đây là khâu quan trọng của giai đoạn một

Giai  đoạn 2 : Sau khi giai đoạn một hoàn thành thì triển khai hệ thống tiếp theo của phần nhân sự và phân xưởng, hệ thông được kết hợp với hệ thống camera, thẻ cho phân xường và phần việc xong của từng bộ phận sửa chữa phần này sẻ liên quan đền hệ thống nhân sự cho việc tính lương được áp dụng cho từng nhóm tạo cho công việc hiệu quả hơn

Giai  đoạn 3 : Tích hợp hệ thống bấm số tự động và dịch vụ SMS trên website

Bài viết khác