Fastsolutions
Chi tiết Tin tức

Fastsolutions với hệ thống phần mềm quản lý gara ô tô

Là một trong những phần mềm cải tiến chạy trên nền online và có khã năng tích hợp chạy trên diện thoại là một trong những tính năng vược trội đáp ứng nhu cầu sử dụng và tiếp cận với công nghệ hiện đại như hiện nay

Hiên tại rất nhiều hệ thống gara trên toàn quốc đang rất  quan tâm đến phần mềm quản lý gara ô tô, với xu hướng tìm ra cách giải quyết nhằm tạo ra cách quản lý nhằm giảm thời gian quản lý chồng chéo mà con người không thể quản lý hết với khối lượng linh kiện lên tới hàng trăm trên mỗi xe, với vai trò là công ty phần mềm được áp dụng thực tiễn từ nhiều hệ thống gara lớn trên toàn quốc hệ thống gara FSOFT_ONLINE ra đời với mô hình chuẩn có thể đáp ứng hoàn toàn cho tấc cả các hệ thống gara lớn nhỏ như hiện nay

Tổng quan phần mềm quản lý gara ô tô

Quy trình hệ thống quản lý gara chia làm 3 tác vụ chính:

- Tác vụ quy trình sữa chữa bảo hiểm
- Tác vụ quy trình sửa chữa nhanh
- Tác vụ quy trình sửa chữa tư nhân

Các chức năng chính:

Quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp, danh sách xe và hồ sơ bảo hiểm
Chăm sóc khách hàng , theo dõi bảo hành, bảo dưỡng
Quản lý dịch vụ ( Báo giá, cố vấn  dịch vụ, báo giá sữa chữa, duyệt báo giá)
Quản lý hồ sơ bảo hiểm
Quản lý danh mục hàng hóa, phụ tùng,kho
Quản lý bán hàng xuất kho
Quản lý lệnh sửa chữa
Quản lý nhập kho,mua hàng
Quản lý xuất kho,luân chuyển kho
Quản lý thu chi và công nợ
Quản lý doanh thu theo xe, khách hàng
Quản lý công nợ theo xe
Quản lý chính sách theo từng khách hàng.

Báo Cáo:

Báo cáo thông kê phân tích tổng hợp, thống kê lãi lỗ, thống kê vật tư theo xe
Quản lý hệ thống phân quyền theo cấp bậc trong hệ thống và kiểm duyệt hệ thống theo từng mức độ công việc

Hỗ trợ :

Trích hợp hệ thống dễ dàng các phần mềm quản lý nhân sự, các thiết bị máy in, máy độc mã vạch, máy kiểm kho, máy chấm công, máy quẹt thẻ.

 

 

Bài viết khác