Fastsolutions
Sản phẩm

Phần mềm quản lý khách sạn

Faso-hotel là phần mềm quản lý khách sạn, resort cao cấp và mang lại những giải pháp hợp lý nhất hiện nay để giúp các...

Xem thêm

Phần mềm quản lý gara ô tô

Phần mềm quản lý gara ô tô online được xây dựng dựa trên hệ thống nhiều gara lớn trên toàn quốc , phần mềm không những...

Xem thêm

Phần mềm quản lý bệnh viện

Faso.HSM là hệ thống phần mềm toàn diện cho một bệnh viện, quản lý toàn bộ hệ thống một cách thông suốt từ lúc đăng ký...

Xem thêm

Phần mềm quản lý sản xuất giấy tấm

Faso_MRPVS01 là phần mềm chuyên dùng cho hệ thống sản xuất giấy tấm, các công đoạn sản xuất được quản lý một cách có...

Xem thêm

Phần mềm quản lý sản xuất đồ chơi

Fasolutions cung cấp phần mềm quản lý sản xuất đồ chơi cho hệ thống các công ty sản xuất đồ chơi, với hệ thống sản xuất bằng máy móc...

Xem thêm

Phần mềm quản lý vận tải

Phần mềm quản lý vận tải (logistics) là phần mềm quản lý chuyên nghiệp được thiết kế đựa trên các yêu cầu thực tế các...

Xem thêm

« 1 2