Fastsolutions
Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý  bán hàng là giải pháp hiệu quả trong việc lập đơn hàng và bán hàng cho khách hàng phải thông qua các bộ phận duyệt đơn hàng hoặc bộ phần kho,lập phiếu thu chi và công nợ khách hàng theo dỏi khách hàng và có thể lập chương trình khuyến mãi, thống kê đơn hàng chưa bán và đã bán cho khách hàng, so sánh số lượng đơn đặt hàng và số lượng tồn kho, Với phần mềm quản lý bán hàng sẽ giúp cho các bạn những yêu cầu trên.....

 

Tổng quan về phần mềm quản lý bán hàng

 

Tổng quan các phân hệ bán hàng

Hệ thống

- Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.
- Thiết lập số dư đầu kỳ.
- Thiết lập mật khẩu.
- …           

Danh mục

- Quản lý danh mục nhóm hàng hoá, khách hàng, nhà phân phối…
- Quản lý đơn vị tính, hạn sử dụng, giá bán…
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý thông tin nhân viên, bộ phận.


Nghiệp vụ
 
- Quản lý xuất, nhập, tồn kho.
- Quản lý bán hàng.

- Quản lý công nợ.
- Quản lý thu chi.
- …

Báo Cáo

- Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho.
- Báo cáo tình hình kinh doanh, lợi nhuận...
- Báo cáo tình hình thu chi, công nợ...
- …

giao diện tổng quan của phần mềm bán hàng

 

Tag liên kết:phần mềm quản lý bán hàng, phần mêm quản lý kho, phần mềm quản lý trường mầm non, Phần mềm quản lý nhân sự - Phần mềm quản lý thuốc  - phần mềm quản lý sản xuất - Phần mềm quản lý khách hàng 

 

CÁC PHÂN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ

 

Quản lý danh mục sản phẩm kho hàng

Thống kê  và phân loại danh mục hàng hóa

Thống kế số lượng hàng hóa,serial/ IMEI, hạn sử dụng, bảo hành của từng serial/IMEI

Thống kê hạn sử dụng từng chi tiết hàng hóa

Danh mục nhà cung cấp: đặc biệt nhà cung cấp cũng đồng thời là khách hàng 

Danh mục chi nhánh công ty, kho hàng: Hỗ trợ không giới hạn 

Quản lý xếp hàng trong kho, thẻ kho 

Quản lý kiểm kho: so sánh số liệu thực tế và số liệu trên phần mềm, gợi ý điều chỉnh tăng hoặc giảm để cân đối số liệu.

Quản lý kế hoạch nhập hàng, định mức, lập dự báo hàng tồn kho, hàng hết hạn sử dụng

Quản lý sổ kho hàng hóa (dạng Pivote Table): tồn đầu, nhập, nhập trả, nhập nội bộ, xuất nội bộ, xuất bán, xuất trả, tồn cuối)...

Hỗ trợ barcode (mã vạch)

Quản lý đơn hàng

  Đơn đặt hàng : khách đặt hàng trước khi chuyển thành phiếu xuất bán, theo dõi trạng thái (hàng đã/chưa shipped, đã/ chưa lập hóa đơn Invoice, đã bị hủy (cancelled)…).

Cho phép áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận: nhân viên sale lập phiếu S quản lý duyệt kế toán xuất hóa đơn kho xuất hàng.

-  Đơn mua hàng : đặt hàng của nhà cung cấp trước khi chuyển thành phiếu nhập kho, theo dõi trạng thái (hàng đã/chưa shipped, đã/ chưa lập hóa đơn Invoice, đã bị hủy (cancelled)…)

Cho phép áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận: nhân viên kho lập phiếu   quản lý duyệt kế toán gửi đơn mua hàng kho nhập hàng.

 

Quản lý thông tin bán hàng

Giao diện thân thiện và dễ dàng cho thu ngân

Hỗ trợ nhiều cách khác nhau để thêm mặt hàng vào hóa đơn

Tìm kiếm mặt hàng nhanh chóng dựa trên công cụ tìm kiếm thông minh

Cho phép định nghĩa giới hạn nợ, giới hạn số phiếu nợ, giới hạn số ngày nợ đối với từng khách hàng.

Cho phép quản lý bán hàng theo từng bộ phận khác nhau (hoặc nhân viên làm theo ca)

Ghi nhận thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng, thanh toán…

Quản lý giá bán: cho phép lập giá bán giống nhau trên toàn công ty đối với 1 mã hàng hoặc giá bán khác nhau trên từng chi nhánh, hoặc trên từng kho. Có thể lập kế hoạch cho bảng giá bán và tự động áp dụng theo lịch đặt trước.

Cảnh báo công nợ đến và quá hạn

Tìm kiếm phiếu bán với đa dạng các tiêu chí tìm kiếm

Báo cáo thống kê tình hình bán hàng

Bán hàng

- Báo cáo bán hàng

- Báo cáo hàng bán trả lại

- Tổng hợp bán hàng

- Báo cáo thu tiền hàng

- Báo cáo thu chi chốt ca

- Sổ chăm sóc khách hàng

- Báo cáo tăng trưởng doanh số

-Các báo cáo lợi nhuận, lãi-lỗ

- Công nợ phải thu

- Báo cáo dòng tiền

- Khách nợ đến và quá hạn

- Báo cáo đối chiếu công nợ khách hàng/nhà cung cấp

- Lịch sử mua bán

Mua hàng

- Báo cáo sổ kho: Nhập-Nhập trả,Xuất-Xuất trả, Nhập nội bộ- Xuất nội bộ, Tồn cuối. Có thể xem chi tiết của từng kho hoặc tổng cộng nhiều kho...

- Báo cáo tồn kho, hết hàng, báo cáo Quản lý serial/imei, báo cáo hạn thẻ, theo dõi hàng tồn, công nợ phải trả, báo cáo mua hàng.

Báo cáo khác

- Báo cáo thu chi và sổ quỹ tiền mặt

- Báo cáo động

Quản lý công nợ

Công nợ phải thu:

- Quản lý tuổi nợ (aging), công nợ và cảnh báo công nợ quá hạn, có khả năng lập báo cáo dự báo công nợ phải thu quá hạn trong tương lai, xem được các khoản nợ khó đòi (bad-loan).

- Thanh toán công nợ linh động theo từng hóa đơn hoặc thanh toán tự động nợ cũ trả trước, nợ mới trả sau theo tuổi nợ…

Công nợ phải trả:

- Quản lý tuổi nợ (aging), công nợ và cảnh báo công nợ quá hạn, có khả năng lậpbáo cáo dự báo công nợ phải trả quá hạn trong tương lai.

- Thanh toán linh động theo từng phiếu nhập kho, hoặc thanh toán tự động nợ cũ trả trước, nợ mới trả sau theo tuổi nợ…

 - Nhắc nợ: chương trình tự động hiển thị nhắc nhở bạn các khoản nợ đến hạn phải thu/phải trả ...

Quản lý tiền tạm ứng

-  Tạm ứng tiền lương cho nhân viên

-  Tiền khách hàng tạm ứng trước khi nhận hàng

-  Tiền ứng trước cho nhà cung cấp trước khi mua hàng

-  Và các khoản ứng trước khác…

Quản lý chương trình khuyến mãi

- Lập chương trình khuyến mãi, phần mềm cho phép lập khuyến mãi theo các  yêu cầu như sau:

 - Khuyến mãi bằng tiền/ giảm giá/ chiết khấu

 - Khuyến mãi tặng hàng

  - Khuyến mãi bằng cả tiền và hàng

 - Bán 1 mã có thể khuyến mãi tặng nhiều mã

 - Nhập theo giá khuyến mãi hoặc % khuyến mãi

 - Import toàn bộ chương trình khuyễn mãi từ Excel (Nhập)

 - Có thể khóa tức thời cả chương trình khuyến mãi (Khóa/ Dừng KM)

 - Có thể khóa 1 mặt hàng trong trương trình khuyến mãi (Hủy)

 - Tự động kết thúc đợt khuyến mãi khi hết thời gian khuyến mãi (đến ngày)

 - Cho phép khuyến mãi theo giờ(Khuyến mãi Giờ vàng…)

 - Chia sẻ chương trình khuyến mãi giữa các chi nhánh

In mã vạch

- Module này sẽ giúp các công ty là nhà sản xuất, hoặc các công ty kinh doanh theo mô hình bán lẻ siêu thị nhanh chóng in ra được mã vạch để dán lên sản phẩm/ hàng hóa của mình.

- Khi in mã vạch, bạn có thể lựa chọn nhiều tiêu chí khác nhau sao cho phù hợp với nghiệp vụ quản lý của mình. Ví dụ, có in header, có in footer, có in giá, có in tiêu đề là thương hiệu của công ty…

- Có hỗ trợ da dạng các hình thức chọn đến mã hàng cần in, và đặc biệt là có thể in từ các phiếu nhập kho để có số lượng mã vạch chính xác bằng số lượng hàng nhập vào kho.

- Có hỗ trợ in bằng máy in Laser và in bằng máy in chuyên dụng… với số lượng cột tùy chọn trên trang in.

Chức năng hệ thống phân quyền

- Quản trị nhóm user: cho phép thêm, sửa, xóa các nhóm user trong hệ thống

- Quản trị user: cho phép thêm, sửa, xóa các user. User được phân quyền vào nhóm nào thì sẽ có toàn quyền mà nhóm user đó được phân. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép 1 user nằm trong 2 hoặc nhiều nhóm (trong trường hợp user được kiêm nghiệm nhiều công việc của các nhóm khác nhau, khi đó quyền cao nhất của các nhóm đó sẽ được áp dụng cho user).

- Khi phân quyền cho user, hệ thống còn cho phép lựa chọn các kho mà user đó được quyền truy nhập. Trong trường hợp user được phân quyền can thiệp vào dữ liệu của các kho nằm trên nhiều chi nhánh khác nhau. Khi đó, tại thời điểm đăng nhập vào hệ thống, user sẽ được nhắc là chọn chi nhánh nào cho phiên làm việc hiện hành (điều này sẽ giảm thiểu được sai sót khi user thực hiện các thao tác nhập liệu, vd: user không thể lập 1 phiếu xuất mà chọn được 2 kho của 2 chi nhánh khác nhau)

Quỹ tiền tệ

 Cho phép định nghĩa nhiều tài khoản khác nhau tại nhiều ngân hàng khác nhau

- Quản lý giấy báo nợ,  giấy báo có ngân hàng. Các giấy báo nợ và báo có sẽ tương tác với sổ quỹ tiền mặt một cách trực tiếp mà không cần thao tác trung gian.

- Xem và in sổ ngân hàng. Có thể xem các giao dịch với ngân hàng phát sinh trên một chi nhánh, hoặc xem trên toàn công ty.

Chiết xuất hóa đơn

 Module này cho phép user in VAT trực tiếp từ hóa đơn bán hàng trong phần mềm một cách linh động và nhanh chóng. Cho phép user tùy chỉnh lại format (kích thước, font, số dòng, số cột,…) trên mẫu in.

CÁC PHÂN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ  BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ

 

Quản lý đặt bán hàng

quản lý cài đặt bán hàng

Quản lý bán hàng

phần mềm quản lý bán hàng

Quản lý nhập trả hàng

quản lý nhập trả hàng

Thống kê

thống kê bán hàng

So sánh SL đặt so với SL tồn kho

So sánh SL đặt so với SL tồn kho

Thu bán hàng

Thu bán hàng

Thu xuất trả

phần mềm quản lý bán hàng

Thu hoa hồng

Thu hoa hồng

Chi mua hàng

Chi mua hàng

Chi nhập trả

Chi nhập trả

Chi hoa hồng

Chi hoa hồng

Chi thuế GTGT

Chi thuế GTGT

Quản lý tiền tệ

Quản lý tiền tệ

Quản lý việc luân chuyển tiền tệ

Quản lý việc luân chuyển tiền tệ

Bên dưới là 9 ưu điểm nổi bậc của phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi.

1. Bảo mật an toàn: Dữ liệu luôn được tự động sao lưu dự phòng, lưu lại dấu vết của việc xoá; sửa

2. Chính xác tốc độ: FASO-CRM tìm kiếm dữ liệu theo các thông tin đầu vào tuyệt đối chính xác, và với việc luôn luôn cập nhật công nghệ mới sẽ giúp phần mềm tăng tốc độ trong việc xử lý và tìm kiếm

3. Thân thiện: FASO-CRM được thiết kế để giúp người dùng quản lý dễ dàng tất cả mọi chức năng của ứng dụng. Các biểu tượng, trợ giúp, giao diện, cho phép thao tác rất dễ dàng

4. Giàu tính năng: FASO-CRM được xây dựng cùng với nhiều tính năng mạnh mẽ. Quản trị, bảo mật và người dùng được quản lý và sửa đổi dễ dàng qua các công cụ này

5. Dễ cài đặt: FASO-CRM có thể cài đặt và chạy chỉ trong vòng mười phút, vận hành đơn giản dễ sử dụng

6. Phân quyền chặt chẽ: FASO-CRM có thể mở rộng các vai trò mới và cho phép quản trị thêm người sử dụng vào các vai trò đó. Các module chức năng được người quản trị phân quyền cho các vai trò với các quyền xem, sửa, xóa, download khác nhau

7. Mở rộng: FASO-CRM cho phép mở rộng không giới hạn các tính năng mới theo yêu cầu của người sử dụng và không hề làm ảnh hưởng đến các chức năng đang hoạt động, không hề làm gián đoạn sự vận hành liên tục của chương trình

8. Dễ triển khai, dễ sử dụng: Cài đặt trên 1 máy tính, sử dụng mọi lúc, mọi nơi

9. Nền tảng: Xây dựng trên nền công nghệ ASP.NET 2010,SQL2005

 

Fast Solutions hiểu rằng không có điều gì là hoàn hảo, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực để tiệm cận sự hoàn hảo. Chúng tôi luôn đặt công việc trong trái tim, và luôn làm việc với một trái tim. Do vậy chúng tôi không chỉ nỗ lực cung cấp cho khách hàng dịch vụ ưu việt nhất, mà chúng tôi còn tận tâm để khách hàng luôn được phục vụ, hỗ trợ tốt nhất

  • Tư vấn miễn phí giải pháp quản lý khách hàng hiệu quả
  • Quý khách có thể liên lạc với Fast Solutions mọi lúc mọi nơi 24/7 để yêu cầu được hỗ trợ khi gặp vấn đề
  •  Khi nhận được yêu cầu từ Quý khách hàng, Fast Solutions sẽ kiểm tra và đưa ra những giải pháp tốt nhất trong thời gian nhanh nhất
  •  Luôn được cập nhật, nâng cấp các tính năng mới nhất của phần mềm
  • Dữ liệu, thông tin luôn được đảm bảo ở mức an toàn nhất
  • Thủ tục nhanh, gọn, hiệu quả
  • Được cập nhật thông tin nhanh và chính xác các tính năng mới của sản phẩm, các chương trình khuyến mại

Cam kết về chất lượng sản phẩm

Để có được sản phẩm đạt chất lượng cao, Fast Solutions luôn thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn và quy trình trong công việc:

Bắt đầu từ công việc khảo sát nghiệp vụ, phân tích, thiết kế cho đến các công việc lập trình, kiểm thử, tất cả đều được thực hiện theo một quy trình chuẩn và chuyên nghiệp

Lực lượng lập trình viên, cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm, luôn có trách nhiệm cao với công việc

Lực lượng lập trình viên, cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm, luôn có trách nhiệm cao với công việc

Với FASO-CRM luôn luôn được cập nhất những công nghệ, kỹ thuật mới nhất trên thế giới

FASO-CRM trước khi đưa đến tay khách hàng đều đã trải qua qui trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa các lỗi và đảm bảo chất lượng tốt nhất Vì thế, Fast Solutions cam kết cung cấp cho khách hàng sản phẩm FASO-CRM với chất lượng cao nhất

Cam kết về dịch vụ

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ, năng động và nhiệt tình, MOS luôn mang tới cho khách hàng

 Đảm bảo chất lượng ổn định của dịch vụ cung cấp

Dịch vụ tiện ích, hiện đại và phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng

 Luôn luôn thấu hiểu những yêu cầu của khách hàng

Tận tâm phục vụ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để nhận được giá hợp lý nhất của chúng tôi ?


Trụ sở chính : 39/4 Hoàng Dư Khương, F12,Q10,TPHCM
Điện thoại : 08. 6264 9227 - 6264 9228
Email : giaiphapnhanh@gmail.com - fastsolution82@gmail.com


 


Hoặc vui lòng click vào đường link  gửi yêu cầu vào hợp thư website 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý doanh nghiệp và cá nhân .

Sản phẩm khác