Fastsolutions
Phần mềm quản lý bệnh viện

Phần mềm quản lý bệnh viện

Faso.HSM là hệ thống phần mềm toàn diện cho một bệnh viện, quản lý toàn bộ hệ thống một cách thông suốt từ lúc đăng ký cho đến lúc ra viện. Phần mềm quản lý Faso.HSM được áp dụng dựa trên các quy trình của các bệnh viện lớn trong cả nước đã dược áp dụng thiết kế trên nên tảng vững chắc và khoa học. Faso.HSM  mang lại hiệu quả cao việc điều hành hệ thống bệnh viện, ngoài ra Faso.HSM được xây dựng trên ứng dụng mỡ có khã năng trích hợp các yêu cầu cũng như tính năng ngoài bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh viện.

CÁC  CHỨC NĂNG CHÍNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Mô hình tổng thể


Quản lý đăng ký khám bệnh

Quản lý viện phí

Quản lý ngoại trú

    

Mô hình quản lý nội trú

Mô hình quản lý ngoại trú

Quản lý dược nhà thuốc

Quản lý đặt phòng

Quản lý bảo hiểm y tế

Quản trị mua sắm

Quản trị tài sản

Quản lý tài chánh kế toán

Quản trị nhân sự tiền lương

Quản lý bệnh nhân nội trú

Quản lý xét nghiệm  chuẩn đoán hình ảnh

Quản lý bệnh án điện tử

Quản lý công văn hành chánh - Quản lý lịch làm việc

Quản lý quan hệ bênh nhân( chăm sóc khách hàng)

Quản lý nhà hàng căn tin , kho dinh dưỡng

Sản phẩm khác