Fastsolutions
Phần mềm quản lý gara ô tô

Phần mềm quản lý gara ô tô

Phần mềm quản lý gara ô tô online được xây dựng dựa trên hệ thống nhiều gara lớn trên toàn quốc , phần mềm không những đáp ứng cho mọi hệ thống lớn hay nhỏ ngoài ra phần mềm có thể chạy tốt trên nền điện thoại cảm ứng, ipad đáp ứng nhu cầu hiện nay cho gara. Sản phẩm có tính chất quản trị cao, dễ sử dụng và giảm tải thời gian khói lượng công việc. Các báo cáo đơn giản được điều chỉnh theo đúng yêu cầu của khách hàng .


TỔNG QUAN CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ FSOFT _ONLINE GARA

Quy trình hệ thống quản lý gara chia làm 3 tác vụ chính:

- Tác vụ quy trình sữa chữa bảo hiểm
- Tác vụ quy trình sửa chữa nhanh
- Tác vụ quy trình sửa chữa tư nhân

Các chức năng chính:

Quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp, danh sách xe và hồ sơ bảo hiểm
Chăm sóc khách hàng , theo dõi bảo hành, bảo dưỡng
Quản lý dịch vụ ( Báo giá, cố vấn  dịch vụ, báo giá sữa chữa, duyệt báo giá)
Quản lý hồ sơ bảo hiểm
Quản lý danh mục hàng hóa, phụ tùng,kho
Quản lý bán hàng xuất kho
Quản lý lệnh sửa chữa
Quản lý nhập kho,mua hàng
Quản lý xuất kho,luân chuyển kho
Quản lý thu chi và công nợ
Quản lý doanh thu theo xe, khách hàng
Quản lý công nợ theo xe
Quản lý chính sách theo từng khách hàng.

Báo Cáo:

Báo cáo thông kê phân tích tổng hợp, thống kê lãi lỗ, thống kê vật tư theo xe
Quản lý hệ thống phân quyền theo cấp bậc trong hệ thống và kiểm duyệt hệ thống theo từng mức độ công việc

Hỗ trợ :

Trích hợp hệ thống dễ dàng các phần mềm quản lý nhân sự, các thiết bị máy in, máy độc mã vạch, máy kiểm kho, máy chấm công, máy quẹt thẻ.

Tag : phan mem quan ly gara, phan mem quan ly nhan su, phan mem quan ly khach san, phan mem quan ly nha hang

1. Phòng dịch vụ
     a. Cố vấn dịch vụ
     - Khi bảo hiểm chỉ định xe vào xưởng, cố vấn dịch vụ tiếp nhận, giám định theo yêu cầu của khách hàng.
    - Sau khi kiểm tra yêu cầu của bảo hiểm và khách hàng, cố vấn dịch vụ ghi hạng mục báo giá và sổ báo giá.
    - Phối hợp với KCS 
để kiểm tra hạng mục đã sửa chữa đã hoàn thành để bàn giao xe cho khách
   b. Nhân viên dịch vụ

    - Sau khi ghi hạng mục vào sổ,cố vấn dịch vụ chuyển cho nhân viên đánh báo giá nhập báo giá sửa chữa cho bảo hiểm
   - Báo giá sửa chữa được trình cho ban giám đốc ký duyệt trước khi fax cho bảo hiểm.
   - Khi bảo hiểm chỉ định xe vào xưởng, nhân viên dịch vụ có trách nhiệm lập hồ sơ cho lần sửa chữa đó
   - Khi bảo hiểm đồng ý duyệt
giá, hoặc khách hàng đồng ý để xe lại xưởng để chờ duyệt giá. Nhân viên dịch vụ tiến hành bàn giao xe cho khách hàng.
   - Căn cứ vào báo giá duyệt của bảo hiểm, nhân viên dịch vụ mở lệnh sửa chữa được thành lập hai liên và trình cho giám đốc ký mở lệnh.

     - Liên 1 : Chuyển cho kho phụ tùng để chuẩn bị vật tư
     - Liên 2 : Chuyển cho quản đốc phân xưởng để sửa chữa xe

   - Nhân viên dịch vụ Chuyển lệnh sửa chữa đã đóng và hồ sơ bảo hiểm lên phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán

2. Bảo hiểm

   - Phốn hợp giám định với cố vấn dịch vụ
   - Ký duyệt báo giá

3. Chủ xe

   - Ký đồng ý sửa chữa các hạng mục mà bảo hiểm không cho làm

4. Ban giám đốc

   - Ban giám đốc ký duyệt báo giá trước kho chuyển cho bảo hiểm
   - Ban giám đốc căn cứ trên bảng giá duyệt vào báo chính, ký mở lệnh sửa chữa
   - Ban giám đốc ký xác nhận hoàn thành sửa chữa để trả xe cho khách hàng.

5. Kho phụ tùng

   - Khi nhận được lệnh sửa chữa Liên 1, kho phụ tùng có trách nhiệm chuẩn bị vật tư phụ tùng theo lệnh sửa chữa Liên 1
   - Khi thợ sửa chữa mang lệnh sửa chữa Liên 2 có chữ ký của ban giám đốc lên kho để nhận vật tư phụ tùng. Thủ kho đối chiếu 2 lệnh sửa chữa, phát phụ tùng cho thợ theo chữ ký của ban giám đốc trên lệnh sửa chữa liên 2.
   - Sau khi phát phụ tùng, yêu cầu thợ nhận phụ tùng ký vào lệnh sửa chữa liên 1

6. Quản đốc

   - Quản đốc khi nhận lệnh sửa chữa liên 2, tiến hành phân công việc cho các tổ để thực hiện việc sửa chữa
   - Trong quá trình sửa chữa khi cần thay thế phụ tùng , thì quản đốc ký vào lệnh sửa chữa liên 2 để thợ lên kho nhận phụ tùng
   - Khi sửa chữa hoàn thành, quản đốc bàn giao xe lại cho KSC và cung KSC, cố vấn dịch vụ tiến hành kiểm tra hạng mục sửa chữa

7. Kế toán

   - Khi nhận được lệnh sửa chữa đã ký đóng lệnh, kế toán có sẻ lập
     - Phiếu thu tiền và xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng
     - Lập phiếu xác nhận hoàn thành sửa chữa kế toán đóng dấu, ký xuất xưởng và giao cho khách hàng

8. KSC

   - Phối hợp với quản đốc và cố vấn dịch vụ để kiểm tra xe trước khi bàn giao xe cho khách hàng
   - Khi kiểm tra xe, nếu xe đạt yêu cầu thì đóng lệnh sửa chữa và chuyển xe bàn giao cho phòng dịch vụ
   - Khi kiểm tra xe , nếu xe không đạt yêu cầu thì bàn giao cho quản đốc, yêu cầu sửa chữa lại.

9. Bảo vệ

   - Kiểm tra phiếu thu, phiếu xác nhận hoàn thành  sửa chữa, ghi lại số xe và phiếu trước khi cho xe ra.

1. Phòng dịch vụ
     a. Cố vấn dịch vụ
     - Khi khách hàng mang xe vào xưởng cố vấn dịch vụ tư vấn cho khách hàng và kiểm tra hạng mực sửa chữa theo yêu cầu khách hàng
    - Sau khi kiểm tra yêu cầu của khách hàng, cố vấn dịch vụ lập bảng báo giá sửa chữa
    - Phối hợp với KCS 
để kiểm tra hạng mục đã sửa chữa đã hoàn thành để bàn giao xe cho khách
   b. Nhân viên dịch vụ

    - Sau khi lập báo giá bằng tay, cố vấn dịch vụ chuyển cho nhân viên đánh báo giá, nhập báo giá sửa chữa nhanh và ra lệnh sửa chữa.
   - Báo giá sửa chữa được trình cho ban giám đốc ký duyệt trước khi gửi cho khách hàng.
 
  - Lệnh sửa chữa được thành lập 2 liên.

     - Liên 1 : Chuyển cho kho phụ tùng để chuẩn bị vật tư
     - Liên 2 : Chuyển cho quản đốc phân xưởng để sửa chữa xe

   - Nhân viên dịch vụ chuyển lệnh sửa chữa đã đóng cùng báo giá duyệt lên phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán

2. Kho phụ tùng

   - Khi nhận được lệnh sửa chữa Liên 1, kho phụ tùng có trách nhiệm chuẩn bị vật tư phụ tùng theo lệnh sửa chữa Liên 1
   - Khi thợ sửa chữa mang lệnh sửa chữa Liên 2 có chữ ký của ban giám đốc lên kho để nhận vật tư phụ tùng. Thủ kho đối chiếu 2 lệnh sửa chữa, phát phụ tùng cho thợ theo chữ ký của ban giám đốc trên lệnh sửa chữa liên 2.
   - Sau khi phát phụ tùng, yêu cầu thợ nhận phụ tùng ký vào lệnh sửa chữa liên 1

3. Quản đốc

    - Quản đốc khi nhận lệnh sửa chữa liên 2, tiến hành phân công việc cho các tổ để thực hiện việc sửa chữa
   - Trong quá trình sửa chữa khi cần thay thế phụ tùng , thì quản đốc ký vào lệnh sửa chữa liên 2 để thợ lên kho nhận phụ tùng
   - Khi sửa chữa hoàn thành, quản đốc bàn giao xe lại cho KSC và cung KSC, cố vấn dịch vụ tiến hành kiểm tra hạng mục sửa chữa

4. KSC

   - Phối hợp với quản đốc và cố vấn dịch vụ để kiểm tra xe trước khi bàn giao xe cho khách hàng
   - Khi kiểm tra xe, nếu xe đạt yêu cầu thì đóng lệnh sửa chữa và chuyển xe bàn giao cho phòng dịch vụ
   - Khi kiểm tra xe , nếu xe không đạt yêu cầu thì bàn giao cho quản đốc, yêu cầu sửa chữa lại.

5. Kế toán

   - Khi nhận được lệnh sửa chữa đã ký đóng lệnh, kế toán có sẻ lập
     - Phiếu thu tiền và xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng
     - Lập phiếu xác nhận hoàn thành sửa chữa kế toán đóng dấu, ký xuất xưởng và giao cho khách hàng

6. Bảo vệ

   - Kiểm tra phiếu thu, phiếu xác nhận hoàn thành  sửa chữa, ghi lại số xe và phiếu trước khi cho xe ra.

7. Ban giám đốc

   - Ký duyệt xác nhận hoàn thành sửa chữa để đồng ý cho khách hàng nợ lại.

8. Khách hàng

   - Ký duyệt vào báo giá sửa chữa nếu đống ý sửa chữa

1. Phòng dịch vụ
     a. Cố vấn dịch vụ
     - Khi khách hàng mang xe vào xưởng cố vấn dịch vụ tư vấn cho khách hàng và kiểm tra hạng mực sửa chữa theo yêu cầu khách hàng
    - Sau khi kiểm tra yêu cầu của khách hàng, cố vấn dịch vụ lập bảng báo giá sửa chữa
    - Phối hợp với KCS 
để kiểm tra hạng mục đã sửa chữa đã hoàn thành để bàn giao xe cho khách
   b. Nhân viên dịch vụ

    - Sau khi ghi hạng mục vào sổ,cố vấn dịch vụ chuyển cho nhân viên đánh báo giá nhập báo giá sửa chữa cho khách hàng
   - Báo giá sửa chữa được trình cho ban giám đốc ký duyệt trước khi gửi cho khách hàng.
   - Khi khách hàng đồng ý duyệt giá sửa chữa  nhân viên dịch vụ tiến hành bàn giao xe cho khách hàng

   - Căn cứ vào báo giá duyệt của khách hàng, nhân viên dịch vụ mở lệnh sửa chữa được thành lập hai liên và trình cho giám đốc ký mở lệnh.

     - Liên 1 : Chuyển cho kho phụ tùng để chuẩn bị vật tư
     - Liên 2 : Chuyển cho quản đốc phân xưởng để sửa chữa xe

   - Nhân viên dịch vụ Chuyển lệnh sửa chữa đã đóng cùng báo giá duyệt lên phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán

2. Khách hàng

   - Ký đồng ý sửa chữa các hạng mục

3. Ban giám đốc

   - Ban giám đốc ký duyệt báo giá trước khi chuyển cho khách hàng
   - Ban giám đốc căn cứ trên bảng giá duyệt vào báo chính, ký mở lệnh sửa chữa
   - Ban giám đốc ký xác nhận hoàn thành sửa chữa để trả xe cho khách hàng, nếu khách hàng nợ lại tiền sửa chữa.

4. Kho phụ tùng

   - Khi nhận được lệnh sửa chữa Liên 1, kho phụ tùng có trách nhiệm chuẩn bị vật tư phụ tùng theo lệnh sửa chữa Liên 1
   - Khi thợ sửa chữa mang lệnh sửa chữa Liên 2 có chữ ký của ban giám đốc lên kho để nhận vật tư phụ tùng. Thủ kho đối chiếu 2 lệnh sửa chữa, phát phụ tùng cho thợ theo chữ ký của ban giám đốc trên lệnh sửa chữa liên 2.
   - Sau khi phát phụ tùng, yêu cầu thợ nhận phụ tùng ký vào lệnh sửa chữa liên 1

5. Quản đốc

   - Quản đốc khi nhận lệnh sửa chữa liên 2, tiến hành phân công việc cho các tổ để thực hiện việc sửa chữa
   - Trong quá trình sửa chữa khi cần thay thế phụ tùng , thì quản đốc ký vào lệnh sửa chữa liên 2 để thợ lên kho nhận phụ tùng
   - Khi sửa chữa hoàn thành, quản đốc bàn giao xe lại cho KSC và cung KSC, cố vấn dịch vụ tiến hành kiểm tra hạng mục sửa chữa

6. Kế toán

   - Khi nhận được lệnh sửa chữa đã ký đóng lệnh, kế toán có sẻ lập
     - Phiếu thu tiền và xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng
     - Lập phiếu xác nhận hoàn thành sửa chữa kế toán đóng dấu, ký xuất xưởng và giao cho khách hàng

7. KSC

   - Phối hợp với quản đốc và cố vấn dịch vụ để kiểm tra xe trước khi bàn giao xe cho khách hàng
   - Khi kiểm tra xe, nếu xe đạt yêu cầu thì đóng lệnh sửa chữa và chuyển xe bàn giao cho phòng dịch vụ
   - Khi kiểm tra xe , nếu xe không đạt yêu cầu thì bàn giao cho quản đốc, yêu cầu sửa chữa lại.

8. Bảo vệ

   - Kiểm tra phiếu thu, phiếu xác nhận hoàn thành  sửa chữa, ghi lại số xe và phiếu trước khi cho xe ra.

Sản phẩm khác